නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 11

3x Large Pizzas (11 inch): 1x Margherita + 2x pizzas of your choice

3x Large Pizzas (11 inch): 1x Margherita + 2x pizzas of your choice

Lemon Multi-Cuisine Restaurant (Groove Oven), Colombo 02

නිතිපතා මිල 3,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 9,400.00 LKR විකුණුම් මිල 3,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Craving a pizza feast? Look no further! Enjoy 3x Large pizza of your choice. Here's what you get:

✅ Includes:

 • 3x Large 11 inch pizzas:
  • 1 margherita obligatory
  • 2nd and 3rd pizzas to choose from:
   • Margherita
   • Golden triple cheese
   • Cheese and tomato
   • Fungi corn melt
   • Shroom & eggplant
   • Veggy - gourmet 
   • Chicken sausage
   • BBQ chicken
   • Devilled chicken
   • Chicken hawaiian
   • Beef n’ corn
   • Devilled beef
   • Beef n’ fungi 
   • Mutton keema

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st July, 2024.

📍 Location:

 • Groove Oven, 69 Hyde Park Corner, Colombo 02 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 10:30 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in only.
 • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the restaurant for reservation in advance.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)