නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

1x Herbal Full Body Scrub

1x Herbal Full Body Scrub

Salon VIXIE, Nugegoda

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
97 in stock
නිතිපතා මිල 2,549.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,000.00 LKR විකුණුම් මිල 2,549.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Refresh your body with this Full Body Scrub, starting with a cleansing and hot towel dry. Experience a herbal scrub, followed by a recommended cold shower, and finish with a moisturizing session for soft and renewed skin.

✅ Includes:

 • 1x Herbal Full Body Scrub
  • Cleaning body
  • Towel dry with a hot towel
  • 30min Scrub treatment (using herbal scrubs exfoliating scrubs)
  • Shower (Cold shower is recommended)
  • Mosturizing body

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.

📍 Location:

 • 99 1/1, Sunethradevi Mawatha, Kohuwala, Nugegoda
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00AM-6:00PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Shower is offered (recommended cold shower).
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)