නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Lunch + 1x Kandy Lamissi

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Lunch + 1x Kandy Lamissi

Ceylon Table, Colombo 13

නිතිපතා මිල 1,669.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,350.00 LKR විකුණුම් මිල 1,669.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the savoury taste of Ravana Padaiyal, combining fragrant white rice with a trio of meats (chicken, mutton, and seafood) with a sip of Kandian essence Mojito. Then end your the dining experience with a delightful dessert. Grab this Ceylon Table Special and enjoy.


Includes:

 • 1x Special Raavana Padaiyal Lunch
  • Trio of meat (chicken, mutton, and seafood)
  • Authentic vegetable curries and an egg
 • 1x Kandy Lamissi (Virgin Mojito)


Other Information

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th August, 2024
 • This deal valid only 11:00 AM - 3:00 PM
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 11 PM
 • Dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)