නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

Day-stay, 1x Night stay, or 2x Night stay at Hotel Sico in Negombo for 2 people

Day-stay, 1x Night stay, or 2x Night stay at Hotel Sico in Negombo for 2 people

Hotel Sico, Negombo

නිතිපතා මිල 33,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 44,000.00 LKR විකුණුම් මිල 33,599.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Options
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Start your day with a delicious breakfast, with options ranging from continental to full English/Irish or American, and go for a walk exploring the nearby Poruthota and Wellaweediya beaches. The Hotel Sico's cozy and comfortable rooms have all the amenities you need for a relaxing stay, including air conditioning, a desk, a coffee maker, a refrigerator, a safe, a flat-screen TV, a terrace, a private bathroom, and a soothing hot tub.

✅ Includes:

 • Deluxe room with private bathroom.
 • Access to the swimming pool with a Jacuzzi.
 • Access to the rooftop bar with a sea view.
 • Welcome drinks
 • Half-board dining

🪄 Variants:

 • Day-stay package (7 hours stay) for 2 people:
  • 1 Deluxe room with private bathroom.
  • Access to the swimming pool with a Jacuzzi.
  • Access to the rooftop bar with a sea view.
  • 1x Welcome drinks for 2 people.
  • 1x 3-Course lunch for 2 people;
   • Starter.
   • Main course.
   • Dessert.
 • 2 Days and 1 night + Half-board dining for 2 people:
  • 2 Days and 1 night in a Deluxe double room for 2 people.
  • Access to the swimming pool with a Jacuzzi.
  • 1x Welcome drinks for 2 people.
  • 1x Half-board dining for 2 people.
   • 1x Breakfast.
   • 1x Dinner.
  • Each meal consists;
   • Starter.
   • Main course.
   • Dessert.
  • 1x Evening and morning Tea / Coffee will be available as sachets in the room for 2 people.
 • 3 Days and 2 nights + Half-board dining for 2 people:
  • 3 Days and 2 nights in a Deluxe double room for 2 people.
  • Access to the swimming pool with a Jacuzzi.
  • 1x Welcome drinks for 2 people.
  • 1x Half-board dining for 2 people.
   • 1x Breakfast.
   • 1x Dinner.
  • Each meal consists;
   • Starter.
   • Main course.
   • Dessert.
  • 1x Evening and morning Tea / Coffee will be available as sachets in the room for 2 people.

🏝️ Nearby Places:

 • Poruthota Beach - 2.3 km
 • Wellaweediya Beach - 2.5 km
 • Bandaranayake International Airport - 9 km

🧒🏻 Child Policy:

 • Children below 5 years of age will be free of charge.
 • Children aged 5 to 12 years sharing the same bed with their parents will be charged 50% per child on the meal rate.
 • Anyone above 12 years of age is considered an adult.

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st October 2024

📍 Location:

 • Hotel Sico, St.Anthoney's Rd, Negombo 11500(see on Google Maps)
  • Check-in: 10:00AM
  • Check-out: 05:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Pets are not allowed.
 • The price includes all service charges and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)