නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Delicious Twin Sub or Hot Honey Chicken Sandwich with choice of sides and drink

Delicious Twin Sub or Hot Honey Chicken Sandwich with choice of sides and drink

Chicken Depot, Colombo 07

නිතිපතා මිල 1,799.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,695.00 LKR විකුණුම් මිල 1,799.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Portion Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Grab this perfectly presented Flaming Twin Sub or Hot Honey Chicken Sandwich, well seasoned crispy fries or tenders, and drink of your choice! While having your delicious meal, you can enjoy watching wall arts around you.

✅ Includes:

 • Flaming Twin Sub or Hot Honey Chicken Burger with choice of sides and drink
 • Sides options to choose
  • Hot Chicken Tender Strip
  • In House Seasoned Fries
 • Drinks options to choose
  • Coca Cola 250ml
  • Sprite 250ml
  • Ginger Beer 250ml

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th Octomber, 2024.

📍 Location:

 • Chicken Depot, 4 Gregory's Ave, Colombo 07 (see on Google Maps)
 • Opening hours:
  • Monday - Thursday, 10:30 AM – 2:30 PM and 5:30pm - 11:30pm
  • Friday -10:30am - 2:30pm and 5:30pm to 1am.
  • Saturday 11:00 to 1:00am.
  • Sunday 11:00am to 11:00pm

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

  මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

  ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

  You will receive your voucher to your email address.

  අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)