නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

2 Days Stay in Ranna 212 with Breakfast & Dinner

2 Days Stay in Ranna 212 with Breakfast & Dinner

Ranna 212, Hambantota

නිතිපතා මිල 38,890.00 LKR
නිතිපතා මිල 56,810.00 LKR විකුණුම් මිල 38,890.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience beachside luxury and convenience with an outdoor pool, private beach, and delightful dining choices. Treat yourself with 32% OFF 2 days (1 Night) Stay in Ranna 212 with Breakfast & Dinner.

Included:

 • Refreshing welcome drink
 • Comfortable accommodation
 • Dive in to relaxation with pool access
 • Delightful tea or coffee

 

Variants:

2 days (1 night) + half-board dining for 2 people:

 • 1x Half-board dining for 2 people:
  • 1x Breakfast (  Sri Lankan/Continental)
  • 1x Lunch or dinner (Sri Lankan)

2 days (1 night) + Full Board dining for 2 people:

 • 1x Full-board dining for 2 people:
  • 1x Breakfast (   Sri Lankan/Continental)
  • 1x Lunch (Sri Lankan)
  • 1x dinner (Sri Lankan)

What to do nearby:

  • 1.1 km from Gurupokuna Beach
  • 1.7 km from Wella Odaya Beach
  • 5.6km to Makandawa Conservation Center.

  Other information:

  • Has different views (Pool view, Garden view, Inner courtyard view)
  • Offers a bar and a private beach area.
  • Pets are not allowed.
  • The price includes all service charges and taxes.

  Deal Conditions:

  • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the hotel to book it in advance.
  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024
  • Check-in: 2:00 PM.
  • Check-out: 11:30 AM.
  • Early Check-in and late check-outs can be allowed depending on the availability.
  • Customers can leave the luggage at the reception and engage in activities until the transfer time.

  මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

  ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

  You will receive your voucher to your email address.

  අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න